Usługi księgowe - ACCONS

Przejdź do treści

Menu główne:

USŁUGI KSIĘGOWE

______________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
________________________________________________________________________________________

PROWADZENIE KSIĄG W BIURZE ACCONS

Księgi Klientów prowadzone są przy wykorzystaniu systemu finansowo-księgowego Exact. Prowadzimy również księgi logując się do systemu finansowo-księgowego Klienta, korzystając ze zdalnego pulpitu (obsługując m.in. programy SAP, Agresso, Oracle). Możliwe jest zdefiniowanie dowolnych raportów na potrzeby zarządu, udziałowców lub konsolidacji, według wymagań grupy i w języku wskazanym przez Klienta. Pracownicy firmy posługują się językiem angielskim i na życzenie Klienta firma może prowadzić serwis w tym języku. Zapisy księgowe oraz plan kont mogą być wprowadzane w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej.

Wykorzystując dostępne narzędzia pracy ACCONS prowadzi księgi Klientów w taki sposób, aby połączyć wymogi Ustawy o Rachunkowości ze standardami międzynarodowymi i indywidualnymi wymaganiami Zleceniodawców. Pomagamy przy tworzeniu planu kont, polityki rachunkowości oraz innych procedur księgowych.
________________________________________________________________________________________

PROWADZENIE KSIĄG W SIEDZIBIE KLIENTA

Szczególnie polecane dla Klientów prowadzących magazyn i posiadających własny system komputerowy. W tym przypadku personel ACCONS obsługuje całą księgowość, pracując w biurze Klienta i wykorzystując jego narzędzia pracy.
________________________________________________________________________________________

NADZÓR KSIĘGOWY

Możliwy u Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego. Działania takie pozwalają na wykorzystanie własnych zasobów z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli. Usługa może być wykonywana w sposób ciągły lub na czas określony (okres urlopu wychowawczego, tymczasowy wakat, inne powody nieobecności pracownika).
________________________________________________________________________________________

LIKWIDACJA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Usługa obejmuje przejęcie ksiąg na okres trwania likwidacji, przygotowanie sprawozdań finansowych na moment otwarcia, w trakcie trwania oraz na zakończenie procesu likwidacji, wyrejestrowanie podmiotu z urzędu skarbowego, urzędu statystycznego oraz ZUS. W okresie likwidacji udostępniamy adres siedziby oraz usługi administracyjne.
________________________________________________________________________________________

DEKLARACJE PODATKOWE

Są niezbędnym elementem prowadzenia ksiąg. Sporządzamy i wysyłamy do urzędów skarbowych rozliczenia z tytułu CIT, VAT, VATUE, PIT, JPK i inne wymagane przepisami prawa. Mogą być samodzielną usługą dla podmiotów, których księgi prowadzone są poprzez SSC na własnym systemie księgowym poza terytorium Polski lub dla podmiotów, które są zarejestrowane jedynie na VAT w Polsce. Prowadzimy obsługę kontroli Skarbowych.
________________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Sporządzamy sprawozdania finansowe zgodnie z ustawowymi wymaganiami, standardami US GAAP i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Wszystkie sprawozdania mogą być sporządzone w języku angielskim. Współpracujemy z audytorem.
________________________________________________________________________________________

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Na życzenie Klienta ACCONS przygotowuje zindywidualizowane raporty, sprawozdania, oraz modele niezbędne do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem. Sporządzamy również deklaracje wymagane przez Urząd Statystyczny, Narodowy Bank Polski oraz inne niż standardowe np. Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Środowiska.
________________________________________________________________________________________

ORGANIZACJA DZIAŁU KSIĘGOWEGO

Na życzenie Klienta ACCONS może przeprowadzić pełną organizację/reorganizację i doradztwo działu księgowego, w tym:
  • rekrutację pracowników i ich szkolenie,
  • przygotowanie Planu Kont spełniającego wymagania Ustawy o Rachunkowości, standardów międzynarodowych oraz zindywidualizowanych raportów dla kadry zarządzającej,
  • opracowanie polityki rachunkowości,
  • zaopiniowanie systemu finansowo-księgowego i pomoc w jego wdrożeniu,
  • ustalenie procedur wewnętrznych i kontrolnych, w tym obiegu dokumentów,
  • opracowanie modelu funkcjonowania rachunkowości,
  • opracowanie modelu controllingowego,
  • opracowanie procedur księgowych.
__________________________________________________________________________________
© 2020 ACCONS  All rights reserved                                 Powered by Voytech Designer
ADRES

ACCONS
Wspólna 50 lok. 13
00-684 Warszawa
GODZINY PRACY

Pn - Pt:
9:00 - 17:00
KONTAKT

Tel. +48 22 402 7777
Fax +48 22 402 7778
Email biuro@accons.pl
ADRES

ACCONS
Wspólna 50 lok. 13
00-684 Warszawa
GODZINY PRACY

Pn - Pt: 9:00 - 17:00
​​Sb - Nd: nieczynne
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego